UMHVERFISTEFNA

Aðalskoðun leggur sig fram við að minnka neikvæð umhverfisáhrif með skipulagðri endurvinnslu og öðrum áherslum sem styðja við umhverfisvernd. Aðalskoðun leggur sig fram um að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfi og heilsu. Aðalskoðun vinnur skipulega að umhverfisstarfi m.a. varðandi efnisnotkun s.s. sorpmeðhöndlun og pappírsnotkun. Markmið Aðalskoðunar er að lágmarka notkun pappírs og færa yfir í stafrænt form.

Stefna Aðalskoðunar í umhverfissmálum

Að taka mið af gildandi stöðlum um umhverfismál við stjórn fyrirtækisins

Að nota eftir því sem unnt er umhverfisvæn efni

Að tæki sem notuð eru taki sem minnsta orku

Að skapa góð skilyrði fyrir starfsfólk til að framfylgja umhverfismarkmiðum.