POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Ogólne oświadczenie dotyczące postępowania z danymi osobowymi

Aðalskoðun hf. kt.540994-2269 działa w zakresie przeglądów pojazdów i przetwarza dane osobowe swoich klientów w celu świadczenia usług i wykonywania zadań statutowych zgodnie z zakresem działalności firmy. Celem Aðalskoðun jest, aby całe przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, a pracownicy i klienci byli informowani o prywatności i bezpieczeństwie danych, którymi zajmuje się firma. Polityka prywatności Aðalskoðun ma na celu poinformowanie, w jaki sposób firma gromadzi i przetwarza dane osobowe, w tym jakie informacje są gromadzone i dlaczego, o środkach bezpieczeństwa firmy, prawach osób i sposobie skontaktowania się z firmą w celu uzyskania dalszych informacji, uwag dotyczących kontroli pojazdów i uwag dotyczących prywatności.

2. Odpowiedzialność i przetwarzanie danych osobowych

Główna kontrola jest podmiotem przetwarzającym informacje, które są przetwarzane w związku z obowiązkowymi przeglądami pojazdów. Aðalskoðun jest odpowiedzialny za dane osobowe związane z zarządzaniem personelem. Aðalskoðun odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, które firma zbiera i rejestruje w związku z usługami z zakresu Kontroli oświetlenia pojazdów, wystawianie faktur za usługi świadczone w dowolnym momencie.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Centralna Izba Obrachunkowa zbiera i przetwarza tylko te informacje, które są niezbędne do świadczenia określonej usługi lub produktu w danym momencie, a które firma jest zobowiązana dokonać zgodnie z umowami powierzenia oraz przepisami prawa. Gromadzone informacje, takie jak dane osobowe klientów, nie są wykorzystywane na rzecz osób trzecich. Generalna Inspekcja nie wykorzystuje danych osobowych do celów innych niż te, dla których zostały zebrane oraz nie są przekazywane ani odsprzedawane osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą. Nasz serwis działa w oparciu o pliki cookies. Używamy plików cookies do wyboru treści i materiałów marketingowych, między innymi do aktywowania opcji mediów społecznościowych oraz do analizy ruchu na naszej stronie. Publikacja zdjęć z hali inspekcji w mediach społecznościowych wymaga zgody właściciela / użytkownika pojazdu. Podkreślamy, jak ważne jest, aby wszelkie przetwarzanie danych osobowych w firmie odbywało się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Niniejsza polityka oparta jest na obowiązującej ustawie o ochronie prywatności, a także ogólnym rozporządzeniu o ochronie prywatności, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o nieodpłatnym przepływu takich informacji i uchylenia dyrektywy 95/46 / WE.

4. Monitoring elektroniczny

Elektroniczny monitoring kamerowy odbywa się na terenie Generalnej Inspekcji Przetwarzanie zebranych informacji opiera się na prawnie uzasadnionym interesie firmy, gdyż przetwarzanie odbywa się w celach bezpieczeństwa. Nagrania znajdują się na centralnym dysku twardym i są dostępne przez 15 dni, po czym są automatycznie usuwane, chyba że zajdą incydenty, w przypadku których konieczne jest ich dłuższe przechowywanie w celu dochodzenia w sprawie wypadku lub na potrzeby dochodzeń publicznych, takich jak kradzież. Treści z nagrań elektronicznych będą przekazywane wyłącznie policji.

5. Bezpieczeństwo i kontrola

Centralna Izba Kontroli podkreśla, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo. Aðalskoðun podkreśla, że podejmowane są odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa danych w dowolnym momencie Pracownicy mają dostęp tylko do tych danych osobowych, które są niezbędne do celów przetwarzania.

6. Prawa osób fizycznych

Osoba fizyczna ma prawo dostępu do zgromadzonych na jej temat danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz może w razie potrzeby zażądać kopii tych informacji. Wtedy możesz mieć poprawione nieprawidłowe dane osobowe. Jeśli chcesz przekazać informacje o sobie innej stronie, możesz mieć również prawo do przekazania swoich danych osobowych w formie elektronicznej lub do przekazania ich bezpośrednio odpowiedniej stronie trzeciej.W pewnych okolicznościach możesz zażądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, na przykład z powodu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i nie opiera się na niej żadne inne upoważnienie. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę.Podejmowane są starania, aby odpowiedzieć na wszystkie wnioski w ciągu miesiąca od ich otrzymania. W przypadku obszernego lub złożonego wniosku spółka poinformuje o takich opóźnieniach i postara się odpowiedzieć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od otrzymania wniosku. Klient ma prawo zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Danych, co może zrobić wysyłając wiadomość e-mail na adres postur@personuvernd.is.

7. Rewizja polityki prywatności

Polityka Prywatności Generalnego Inspekcji będzie podlegać regularnym przeglądom, a firma zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności stosownie do zmian w działalności firmy oraz zmian w przepisach prawa tam, gdzie ma to zastosowanie.

8. Informacje kontaktowe

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z Aðalskoðun pod adresem e-mail adalskodun@adalskodun.is lub telefonicznie 590-6900. a my dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na pytania i udzielić wskazówek dotyczących Twoich praw wynikających z niniejszej Polityki prywatności i ustawy o prywatności.Polityka prywatności po raz pierwszy zatwierdzona 10.05.2019

Czy nadal masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy Ci przy pierwszej okazji