POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

Generalny Inspektorat dąży do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez zorganizowany recykling i inne akcenty wspierające ochronę środowiska. Centralny Inspektorat dąży do minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia Centralna Inspekcja prowadzi systematyczne prace związane z ochroną środowiska, na przykład w zakresie wykorzystania materiałów, jak utylizacja odpadów i papier. Celem Generalnej Inspekcji jest zminimalizowanie zużycia papieru i przeniesienie go do postaci cyfrowej.

Polityka Generalnego Inspektoratu w sprawach ochrony środowiska

Uwzględnienie aktualnych standardów środowiskowych w zarządzaniu firmą

Wykorzystanie jak największej ilości materiałów przyjaznych dla środowiska

Wykorzystanie sprzętu w celu jak najmniejszego zużycia energii

Stworzenie dobrych warunków dla pracowników do osiągania celów środowiskowych